Продукти

Фунгициди:
Диагонал / 250 г/л азоксистробин /
Домник / 250 г/л тебуконазол /
Имапакт / 250 г/л флутриафол/
Спирокс / 500 г/л спироксамин/

Продукти за третиране на семена:
Тебукол 06 ФС /60 г/л тебуконазол /
Ранкона Роял /20 г/л ипконазол + 50 г/л /

Хербициди:
flame-duo /104 г/кг флорасулам + 250 г/кг трибенурон-метил

Бугуис /95 г/л клодинафоп – пропаргил + 25 г/л клоквинтоцет – мексил/
Флейм /500 г/кг трибенурон – метил/
Доминатор ултра /360 г/л глифозат / – без Талол амин
ДОМИНАТОР МЕГА /480 СЛ /480 г/л глифозат/
Гранстар супер / 250 г/кг трибенурон – метил + 250 г/кг тифенсулфурон /
Съксесър ТХ / /300 г/л петоксамид + 187.5 г/л тербутилазин /
Трину 75 ВГ/ 750 г/кг трибенурон /
Клиофар 600 / 600 г/л клопиралид/
Селект супер / Центурион супер / 120 г/л клетодим /
Форнет екстра 6 ОД / 60 г/л никосулфурон/
Фраксион /100 г/л мезотрион/
Пендистар 40 СК /400 г/л пендиметалин/
Темза / 100 г/л мезотрион /
НЕРО ЕК / 400 г/л петоксамид + 24 г/л кломазон /
Бузин препо / 700 г/кг метрибузин/
Кломат /360 г/л кломазон/

Инсектициди:
Фастрин 10 ЕК / 100 г/л алфа циперметрин /
Кораген 20 СК / 200 г/л ринаксипир/
Цитрин макс / 500 г/л циперметрин/

Листни торове:
Амино Ултра ЕО тор /биостимулатор с органичен азот и аминокиселини /
Цинк Ултра ЕО тор / 8 % водоразтворим цинк, съответно 90 г/л Zn като комплекс с органична карбонова киселина/
Бор Ултра / Бор 11 % / – 150 г/л ЕО тор/