За нас » Продажби:

abour us

Препаратите за растителна защита се продават чрез:

1./Дострибутори в различни региони
2./Директни продажби на фермери
3./Собствени агроаптеки
3./Други селскостопански магазини