За нас » Още за фирмата…

abour us

Агрокемикъл има над 35 % от пазара на хербициди за борба с широколистните плевели в зърнено- житните култури.

Над 20 % е пазарния дял на хербицидите, предлагани от нашата фирма в културите сльнчоглед и царевица.

Ежегодно се провеждат семинари с клиенти на нашите дистрибутори. На тези срещи присъстват водещи специалисти в областта на РЗ, които представят новите тенденции в тази област.