За нас » Директни продажби

abour us

ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ И ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ КЪМ ФЕРМЕРИ С ЦЕЛ:

1./РАЗШИРЯВАНЕ ПАЗАРА НА НАШИТЕ  ТЪРГОВСКИ МАРКИ

2./БЪРЗ ДОСТЪП НА НОВИТЕ ПРОДУКТИ ДО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

3./ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛЕН БАЛАНС КАЧЕСТВО/ЦЕНА НА ПРОДУКТА

4./СВАЛЯНЕ СЕБЕСТОЙНОТТА НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ

ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ
към водещи производители

АГРОЕЛИТ БОЖИДАР МИТОВ – гр. Търговище
АВЛОВИ – гр.Генерал Тошево
БГ АГРО – гр.Варна
КРАСИ ЕООД – гр.Велико Търново
АГРИОН – гр.Пловдив
АГРОТИДА – гр.Исперих
КАРАДЖА ФАГ – гр.Исперих
УНИВЕРСАЛ НВГ – гр.Горна Оряховица
АЖД АГРО – гр.Летница
ЯНК 100 – гр.Каварна
АГРОКОМЕРС – М.Господинов – гр.Добрич
БРАТЯ АЛЕКСИЕВИ – гр.Добрич
РАМИНА  АГРО – гр.Добрич
КООПЕРАЦИЯ – с.Гурково
ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА – с. Дончево
КАТРАНДЖИЕВИ – с. Спасово
ИСМ ИСА САЛИ – гр.Добрич
и други